Våra Fastigheter (2021-11)

 

Våra fastigheter, som innefattar ca 13000m2 uthyrningsbar yta, ligger i Partille/Sävedalen inom en radie av 500m vilket innebär stora fördelar förvaltningsmässigt. En ännu större fördel är att våra hyresgäster lättare kan hitta en ny lokal inom vårt lokala bestånd, när behoven förändras.

KB Sävedalens Torg, Göteborgsvägen 28-34, Sävedalen Partille(Fast.Partille Ugglum 2:311) –
Förvärvades 1 september 2004. Byggdes under 2006 ut med 1200m2 och innehåller därefter totalt ca 3600m2 fördelat på Glasscafé, Saluhall med Bistro o fullst. rättigheter, 6 butiker, kontor, Närhälsan-Rehab och garage/lager.
Byggnaden är uppförd med platsbyggd betongstomme(ursprung)resp. prefab-betong, tillbyggnad 2006. Fastigheten är fullt uthyrd.

Ugglum 1 AB, Industrivägen 41 och 39C, Sävedalen Partille(Fast. Partille Ugglum 7:136) –
På Fastigheten finns Byggnad Väst, Industrivägen 41 och Byggnad Öst, Industri-
vägen 39C.
Byggnad Väst=”Fricohuset”. Byggt 1991 med stomme av betong/stål och fasader av tegel/al.plåt./al.partier. ”Fricohuset” innehåller ca 5300m2 uthyrningsbar yta, varav ca hälften kontor, vilken är fullt uthyrd.

Byggnad Öst där Nybyggnad av Kontor, Kundmottagning och Höglager om närmare 4.000m2 färdigställdes hösten 2015. Byggnaden har pålad bottenplatta av betong med extra hög bärighet, mellanbjälklag av HDF-betong, ytterväggar av värmeisolerade plåtkassetter och stålstomme. Byggnaden är byggd enligt ”Green Buildingkrav” vilket gör att den är mycket energieffektiv. Fastigheten är fullt uthyrd.

Lediga lokaler och intresseanmälan