Om Företaget

Historik
L-Å Eveberg Fastighetsutveckling AB grundades 1991.
Den nuvarande verksamheten att, på heltid, ”äga, utveckla och förvalta Kommersiella fastigheter” uppstartades 2002.
Bolaget är moderbolag i en fastighetskoncern med ett fastighetsbolag, innehållande en kommersiell byggnad och ett förvaltningsbolag. Se nedanstående figur.
Grundare och ägare till moderbolaget är Lars-Åke Eveberg.
I organisationen är LÅE Fastighetsutveckling AB helägare i Förvaltningsbolaget och komplementär i Fastighetsbolaget, KB Sävedalens Torg..

Dagsläget (2024-01)
Vi har för närvarande 14 företag som lokalhyresgäster vilka verkar inom olika branscher.
LÅE-koncernen omsätter ca 8,5 miljoner på årsbasis och har två anställda.

Framtid
Målet med verksamheten på 2-3 års sikt är att, med fortsatt stabil lönsamhet, förvalta och vidareutveckla ett kommersiellt fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om ca 100 miljoner SEK.

koncernstruktur