Om Företaget

Historik
L-Å Eveberg Fastighetsutveckling AB grundades 1991.
Den nuvarande verksamheten att, på heltid, ”äga, utveckla och förvalta Kommersiella fastigheter” uppstartades 2002.
Bolaget är moderbolag i en fastighetskoncern med två fastighetsbolag, innehållande tre kommersiella byggnader och ett förvaltningsbolag.
Grundare och ägare till moderbolaget är Lars-Åke Eveberg.
I organisationen är LÅE Fastighetsutveckling AB helägare i Aktiebolagen och komplementär i Kommanditbolaget.

Dagsläget (2022-03)
Vi har för närvarande 27 företag som lokalhyresgäster vilka verkar inom nästan lika många branscher.
LÅE-koncernen omsätter ca 18 miljoner på årsbasis och har två anställda.
Koncernens uppbyggnad illustreras i nedanstående figur.

Framtid
Målet med verksamheten på 2-3 års sikt är att, med fortsatt stabil lönsamhet, bygga upp, förvalta och vidareutveckla ett kommersiellt fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om ca 250 miljoner SEK.

koncernstruktur2017