Nyheter/ Info (2023-02)

ÖVERLÅTELSE

Vi har avyttrat Fastigheten Ugglum 7:136 med Byggnaderna Väst(”Fricohuset”), Industrivägen 41,  och
Byggnad Öst(”Isopartner”), Industrivägen 39 C  i Sävedalen.

Se nedan Pressrelease.

  • No posts found.