Nyheter/ Info (2021-11)

 

  • Frico förlänger och bygger om!

   Frico AB:s egen kommentar:

   Nya energieffektivare lokaler i befintligt läge för Frico

   Med dagens stigande energipriser blir kostnaden för uppvärmning ofta mycket hög. Frico utvecklar produkter och energisnåla värmesystem som ger en bättre värmekomfort.
   Luftridåer, värmestrålare och takfläktar i kombination med smarta reglersystem är några av Fricos produkter som bidrar till stora energibesparingar.

   En ökad miljömedvetenhet och förståelse för nödvändigheten att hushålla med jordens resurser leder till att ännu kraftigare ansträngningar görs för att uppnå energieffektiva lösningar för framtiden. Fricos erfarenheter av det krävande klimatet i Sverige gör att energieffektivitet alltid varit i fokus vid produktutvecklingen – någonting som även kan appliceras på kontorslokaler.

   Under 2020-21 kommer Frico därför tillsammans med fastighetsägaren LÅE Fastighetsutveckling renovera och bygga om sina befintliga lokaler i Sävedalen för att säkerställa en mer energieffektiv arbetsmiljö i framtiden.

    

   Fastighetsägaren LÅE Fastighetsutveckling ABs kommentar:

   Frico AB har sedan 1995 drivit sin verksamhet i vår fastighet på Industrivägen 41 i Sävedalen.

   I slutet av 2019 skrevs ett nytt avtal på som innebär att Frico långsiktigt bor kvar här hos oss i Sävedalen vilket vi är väldigt glada för.

   Under 2020-21 har LÅE i samverkan med Frico utfört en omfattande anpassning av de tidigare lokalerna innebärande såväl ombyggnad som renovering. Målet från Fricos sida är att erhålla en mer sammanhållen enhet personal- och verksamhetsmässigt. Samtidigt är lokalerna numera betydligt modernare och mer energiekonomiska. Därmed ökar hållbarheten över tid.
   Frico kunde 2021-02-01 ta de ”nya” lokalerna i bruk!