Nyheter/ Info (2024-01)

ÖVERLÅTELSE

Vi har per 2023-01-09 avyttrat Fastigheten Ugglum 7:136 med Byggnaderna Väst(”Fricohuset”), Industrivägen 41,  och
Byggnad Öst(”Isopartner”), Industrivägen 39 C  i Sävedalen.

Se nedan Pressrelease.

  • LÅ Eveberg Fastighetsutveckling avyttrar lager- och kontorsfastighet i Göteborgsområdet till Areim

   L-Å Eveberg Fastighetsutveckling AB har avyttrat en attraktiv lager- och kontorsfastighet i det väletablerade industriområdet Sävedalen i Partille kommun, strax öster om centrala Göteborg. Köpare är Areim och affären sker genom överlåtelse av det fastighetsägande bolaget.

   Panreal har varit säljarens rådgivare i affären.

   På fastigheten finns två byggnader med en total uthyrbar area om 9 300 kvadratmeter. Den västra byggnaden uppfördes 1991 och är till stora delar totalrenoverad och den östra byggnaden uppfördes 2015. Fastigheten är fullt uthyrd till starka och välrenommerade hyresgäster.

   ”Det känns glädjande att nu, efter mina dryga 11 års utveckling av fastigheten, kunna lämna över stafettpinnen till Areim. Jag är trygg med att Areim även framgent kommer att ta hand om byggnaderna och hyresgästerna på ett framgångsrikt sätt”, kommenterar säljaren Lars-Åke Eveberg.

   Pressbild: Panreal

   Pressbild: Panreal