Kontaktuppgifter

L-Å Eveberg Fastighetsutveckling AB
Göteborgsvägen 30
433 60 Sävedalen

Telefon: 031- 340 84 60
E-post Lars-Åke: lae@laefastigheter.se
E-post Berith: berith@laefastigheter.se

Felanmälan
Kontakta oss på telefon enligt ovan eller
fyll i felanmälan online.

För akuta ärenden utanför kontorstid kontakta:
Lars-Åke: 0708-55 07 29 eller
Berith: 0709-39 08 21